Usługi

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług z wielu dziedzin prawa. Jeśli Twój problem nie dotyczy wskazanych poniżej zagadnień prosimy o kontakt.

Specjalizacje:


Prawo gospodarcze

 • przygotowywanie umów handlowych oraz ich opiniowanie i weryfikacja
 • obsługa spółek i ich organów
 • tworzenie i rejestracja spółek
 • przygotowanie projektów uchwał poszczególnych organów spółek i innych aktów wewnętrznych
 • wsparcie w procesie pozyskiwania kapitału i rozliczania dotacji
 • bieżące doradztwo prawne
 • informowanie o aktualnych przepisach prawnych mających wpływ na działalność Przedsiębiorstwa

Prawo medyczne

 • tworzenie i rejestracja podmiotów leczniczych (dobór odpowiedniej formy prawnej, uzyskanie wpisów i pozwoleń np. w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Senepidzie)
 • prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
 • analiza i zabezpieczenie jednostki w zakresie wymogów związanych z ochroną danych osobowych
 • zatrudnianie personelu medycznego
 • postępowanie z tzw. „trudnym pacjentem”
 • doradztwo w zakresie uprawnień lekarzy i lekarzy dentystów w kontaktach z pacjentem

Prawo cywilne

 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz ich opiniowanie
 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości (m. in. zasiedzenia, zniesienia współwłasności, obciążanie nieruchomości prawami osób trzecich)

Prawo pracy

 • przygotowywanie aktów wewnątrz zakładowych
 • przygotowywanie umów, ich opiniowanie oraz weryfikacja
 • pomoc w wyborze najbardziej optymalnej formy zatrudnienia

Windykacja należności

 • poszukiwanie optymalnych form spłaty należności
 • przedsądowa pomoc prawna, reprezentacja Klientów Kancelarii w procesach sądowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym

Ochrona własności intelektualnej i transfer technologii

 • analiza możliwości ochrony własności intelektualnej przy współpracy z rzecznikiem patentowym
 • przygotowanie i negocjowanie umów licencyjnych
 • tworzenie i zakładanie spółek typu spin-off

Sprawy administracyjne

 • opiniowanie spraw zleconych przez Klientów Kancelarii
 • pomoc prawna na etapie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!