Dla kogo

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek prawa handlowego, spółek osobowych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń i osób fizycznych. W szczególności ofertę kierujemy do:


Przedsiębiorców

 • Negocjacje umów – prowadzenie firmy wiąże się z dbaniem o stały dopływ surowców i sprzedaż własnych produktów. Wspieramy Klientów w prowadzeniu rozmów z dostawcami i klientami. W każdej sytuacji staramy się zaproponować rozwiązania dostosowane do specyfiki Twojego biznesu.
 • Organizacja wewnętrzna i ład korporacyjny wymaga przygotowania uchwał określonych organów – Zarządu, Rady Nadzorczej czy Zgromadzenia Wspólników. Nierzadko niezbędne są dodatkowe regulaminy i akty prawa wewnętrznego. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty firmy pozwalają jej dynamicznie rosnąć.
 • Ochrona własności intelektualnej.

Jednostek służby zdrowia, lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych – zobacz serwis dydykowany prawu medycznemu iusmedica.pl

 • Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa medycznego na rzecz podmiotów świadczących usługi medyczne, począwszy od wyboru najbardziej optymalnej formy świadczenia usług, poprzez bieżącą obsługę prawną jednostki obejmującą m. in. kontakty z pacjentami, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Narodowym Funduszem Zdrowia, przygotowanie druków dokumentacji medycznej.
 • Kancelaria prowadzi szkolenia dla lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych z zakresu prawa medycznego (tematyka oraz szczegółowy program szkoleń jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez zainteresowanych).

Start-upów

 • Organizacja firmy – Rozwijanie własnego biznesu to bardzo trudne zadanie. W pierwszej kolejności poszukujesz odpowiedniego modelu biznesowego, który będzie gwarantował rozwój. Na tym etapie nie należy zapominać o kwestiach prawnych. Podstawą musi być dobra organizacja firmy oraz przygotowanie odpowiednich dokumentów założycielskich oraz ich rejestracja. Jest to szczególnie istotne, jeśli prowadzimy działalność w formie spółki osobowej lub kapitałowej.
 • Negocjacje umów – Prowadząc działalność przedsiębiorca negocjujesz bardzo wiele umów: z klientami, dostawcami, inwestorami. Pamiętaj, że poszczególne postanowienia mają wpływ na Twój biznes.
 • Poszukiwanie finansowania – Jeśli szukasz pieniędzy na rozwój firmy i kierujesz się do funduszy venture capital zwróć szczególną uwagę na warunki współpracy. Pamiętaj, że te zobowiązania będą wiązały Cię często na wiele lat. Nie zaniedbuj spraw związanych z umową o zachowaniu poufności (NDA-non disclosure agrement), zwracaj uwagę na szczegółowe zapisy umów inwestycyjnych. Przygotuj z Kancelarią firmę do badania due dilligence a znacznie przyspieszysz cały proces.

Instytucji zaangażowanych w transfer technologii i komercjalizację

 •  Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych jest coraz szybciej rozwijającym się obszarem działalności instytutów badawczych i uczelni. W procesie tym konieczne jest przygotowanie odpowiednich postanowień umów licencyjnych.
 • Coraz częściej też formą komercjalizacji jest utworzenie spółki typu spin-off. Spin-off umożliwia pośrednie objęcie udziałów przez instytucję, w której wytworzono przedmiot własności intelektualnej w zamian za określony aport. Z punktu widzenia jednostki konieczne jest wynegocjowanie odpowiednich umów w tym zakresie, zwłaszcza umowy spółki.

Osób fizycznych

 • Porady prawne z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy.